• Mecidiyeköy, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cd. No:56 Daire:10, 34387 Şişli/İstanbul

İmplant Diş

image

İmplant Diş

Eğer ağızda eksik bir diş söz konusuysa, implant uygulaması gereklidir. Çünkü eksik dişin önündeki, arkasındaki ve karşısındaki dişler zamanla eksik olan diş bölgesini kapatırlar.

İmplant Nedir ve Neden Gereklidir?

Diş implantı; her türlü diş eksikliğinde, çene kemiğinde eksik olan dişin bulunduğu bölgeye konan ve hammaddesi titanyum olan bir tür vidadır.

Eğer ağızda eksik bir diş söz konusuysa, implant uygulaması gereklidir. Çünkü eksik dişin önündeki, arkasındaki ve karşısındaki dişler zamanla eksik olan diş bölgesini kapatırlar. Eksik diş bölgesinin karşısındaki diş uzar, yanındaki dişler ise eksik diş bölgesine doğru yatarlar. Bu durum, dişlerin ağızdaki pozisyonlarının bozulmasına, eksik diş bölgesinin yanındaki ve karşısındaki dişlerde dişeti problemlerine, hijyenin iyi sağlanamamasına, diş çürüklerine ve sonuçta sağlam dişlerin de kaybına neden olur. Bununla birlikte çiğneme etkinliği azalır ve çene ekleminde problemler ortaya çıkabilir.

 

Tedavi hangi durumlarda uygulanabilir?

Dişlerimizin sadece çiğnememizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı da etkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır. Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarında bu uygulamadan yararlanılabilir.

 

Bu tedaviyi herkes görebilir mi?

Normal bir yara iyileşme kapasitesi olan, ağız hijyenini sağlayabilecek, yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklı kemik yapısına sahip, tedavi için kesinlikle sakınca teşkil eden hastalığı olmayan herkes bu tedaviyi görebilir. Eğer kendinizi bir aday olarak görüyorsanız, doktorunuz bu tedavinin sizin için doğru bir seçim olup olmadığına karar verir.

 

Uygulamanın yararları nelerdir?

Sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulama olan implantın üzerine yapılan protez, gerçek dişin yerini alırken en doğal yapıyı oluşturur. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Dolayısıyla diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. Doğal dişin yerine geçen özel bir uygulama olduğundan, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir.

 

Oral Implantoloji nedir?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacı ile yerleştirilen ve organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan, kemik dokusu ile birleşimini tamamladıktan sonra da tabii bir diş gibi iş görebilen, titanyum metalinden imal edilen plak, vida ve çivilere implant adı verilir. İmplant üzerine yapılan diş doğal dişiniz gibi görünür ve doğal performans gösterir. İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir uygulamadır. Tarihin çeşitli kademelerinde insanlar, çene kemiği üzerine diş görevini görecek parçalar monte etmeyi bir çözüm olarak görmüşlerdir. Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan ve yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir.

 

Kök, silindir ya da vida şeklinde biçimlendirilen titanyum, özel birtakım işlemlerden geçirildikten (özel dizayn asitleme vs.) sonra dental implant olarak kullanıma hazır hale gelmektedir. Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiği seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler yaşanması kaçınılmaz olur. Uygulamalarının ana hedefi, implantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesidir. Bu doğrultuda; tek diş eksikliğinin, sağlam komşu dişlere dokunulmadan giderilmesi, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesi ve tam dişsizlik durumunda ise takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılması söz konusu olmaktadır.

 

Tedavi, her yaşta uygulanabilir mi?

Evet. Yalnızca, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğundan bu tedaviye daha çok gereksinim duyarlar.

 

Uygulamayla elde edilen dişler, hayat boyu ağızda kalabilir mi?

Tarihte bu tedavinin ilk uygulandığı hastalar, otuz yıldan fazla bir süredir implantlarını başarı ile kullanmaktadır. Bu süre, genel sağlık durumu, dişlerin günlük bakım ve temizliği gibi birkaç değişkene bağlıdır. Yine de başka her türlü tıbbi müdahalede olduğu gibi, prensip olarak hayat boyu garanti vermek mümkün değildir.

 

Uygulamaların hepsi başarılı mıdır?

Tedavinin başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli ‘iyileşme potansiyeli’ olması, doğru teşhis konulması, temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve/veya aşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir. Bu faktörlere bağlı olarak tedavinin başarısı %90-100 arasında değişebilir.

 

Uygulama, vücut tarafından reddedilir mi?

Uygulama, çoğunlukla titanyum denilen biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır. Titanyum canlı bir madde olmadığı için, kalp ve böbrek transplantasyonlarında olduğu gibi bir antijen-antibody reaksiyonu oluşturmaz. Bu nedenle bir ‘doku reddinden’ söz edilemez.

 

Bir kanser riski var mıdır?

Tıp ve diş hekimliği dünyasında, bu uygulamanın kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile yoktur.